Home | Reference Kontakty | Certifikáty | Area Servis a.s. | GDPR |  

 

POLITIKA KVALITY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP

zpět

Strategií firmy je začlenit své služby do „velkého stavebnictví“, to je realizovat akce nad 5 mil.Kč  a obchodovat s velkými stavebními a inženýrskými firmami. Takovéto akce jsou pro firmu našeho rozsahu efektivnější a mají též větší jistotu plynulého financování.

 

 

Tuto strategii se v zásadě daří plnit, neboť našimi hlavními zákazníky, kteří naplňují kapacitu firmy z 90% jsou velké stavební firmy: Swietelsky, Metrostav, Hochtief, Geosan, BAK a další menší klienti nebo developeři.

 

 

Pro další zlepšování našich služeb zákazníkům budeme zvyšovat kvalifikaci pracovníků formou školení v oborech naší činnosti:

 

ve výrobě  v důsledku obnovy výrobních technologií, případně zavedení nových strojů a nového systému práce s materiálem.

 

pracovníci na stavbách v závislosti na nových konstrukčních a stavebních technologiích, na životním prostředí a BOZP

 

administrativa v návaznosti na nový elektronicky propojený síťový systém informací, evidence, komunikace a plánování

 

 

Společnost chce svou stabilitou na trhu i v době jeho útlumu poskytovat pracovní a sociální jistoty svým zkušeným zaměstnancům, trvalé zázemí a možnost odborného růstu.

 

 

Zavazujeme se ke stálému zlepšování kvality služeb svým zákazníkům rozvíjením komplexnosti  a uplatňováním moderních technologických postupů v souladu s požadavky technických a zákonných norem. Dále se zavazujeme k neustálému zlepšování systému managementu životního prostředí, kvality a bezpečnosti práce i ochrany zdraví při práci, k prevenci znečištění v souladu s aplikovatelnými právními a jinými předpisy a požadavky v oblasti životního prostředí, kvality a bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Jedním z prostředků bude aktivní vyhledávání a následná eliminace rizik v prevenci vzniku pracovních úrazů a poškození zdraví, včetně rozborů nehod a skoronehod.

 

 

Základní filosofií naší společnosti v oblasti životního prostředí je následující motto: „Jsme nedílnou součástí společnosti a víme, jakou má naše činnost vliv na naše okolí a zaměstnance. Myslíme si, že i malé zlepšení může mít velký význam “, jako např. snížení spotřeby pohonných hmot, energií, vhodné nakládání s chladivy a odpadem.

 

 

V návaznosti na dosavadní plánovaný rozvoj firmy, požadavky trhu a pro zlepšování systému managementu kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce, bylo rozhodnuto o přípravě   a následné certifikaci organizace nejen dle normy ČSN EN ISO 9001:2016, ale i současně dle norem ČSN EN ISO 14001:2016 a OHSAS 18001:2007.

 

 

Naší snahou bude konkrétně prosazovat u zákazníků projekty s menší energetickou náročností nebo je informovat o nutnosti pravidelných kontrol instalovaných chladících systémů.

 

 

 
 

      |  Home  |  Reference  |  Kontakty  |  Volná místa  |  Certifikáty  |  Area servis a.s.  |   GDPR  |

   
 © Copyright 2008-2014 areatzb.cz |  All rights reserved 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku dne 24.února 1999 vedeném Krajský soudem v Praze, oddíl B, vložka 5804, jako uzavřená a.s.